L’informe jurídic sobre els llaços admet que hi ha un buit legal

L’informe jurídic sobre els llaços admet que hi ha un buit legal

Els Serveis Jurídics del Govern diuen que “no queda clar” en la normativa del principi d’autonomia dels centres. El text tampoc no diu que la “senyera” sigui il·legal ni que les competències siguin exclusives de la Conselleria d’Educació

L’informe emès pel Departament de Serveis Jurídics del Govern de les Illes Balears admet en lasegona conclusió que hi ha un buit legal en la normativa que regula les “senyeres” col·locades a les façanes dels centres educatius públics.

Concretament, el text diu: “No queda clar que el principi d’autonomia dels centres, i les competències que la normativa atribueix al consell escolar i al claustre de professors dels centres emparin, legalment, aquest tipus de reivindicacions amb un rerefons polític”. Ara bé, la circular que envià la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats als centres públics i concertats amb relació a la seva autonomia directament apunta que la normativa “no empara, legalment, aquest tipus de reivindicacions (…)”.

Amb tot, el document elaborat des de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma a petició de la secretària general d’Educació, Salvadora Ginard, ni diu que sigui il·legal ni diu que les competències siguin exclusives de la Conselleria, simplement “no queda clar”.

L’informe analitza l’article 91.1.g) de la Llei Orgànica d’Educació (LOE), que estableix que “una de les funcions del professorat és la contribució que les activitats del centre es desenvolupin en un clima de respecte, de tolerància, de participació i de llibertat per fomentar en els alumnes els valors de la ciutadania democràtica”. En el text jurídic es demanen si “el claustre o el consell escolar poden prendre aquest tipus de decisions?”. Sobre l’autonomia dels instituts també reconeixen que “el tema objecte d’anàlisi en l’informe no és senzill ni pacífic”.

Addueixen que “implica determinar fins on arriba l’autonomia dels centres i fins on arriben les facultats que la normativa atorga al consell escolar i al claustre de professors“. A més, s’atreveixen a valorar que aquest és un dels motius pels quals “no tots els centres educatius públics de les Illes Balears s’han sumat a l’esmentada campanya ‘Enllaçats pel català!”.

Competències d’Educació

La Conselleria encarregà als Serveis Jurídics que estudiassin “la legalitat de la col·locació de senyeres i altres tipus de cartells reivindicatius en els centres educatius de les Illes Balears”. Davant això l’Advocacia en la quarta conclusió sí que reconeix a la Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives que “és la competent en la coordinació general de les infraestructures i dels serveis educatius, inspecció educativa i relacions amb la comunitat educativa. Aquest Servei Jurídic considera que aquesta Direcció General pot requerir als instituts la retirada d’aquells elements (banderes o cartells)”. D’aquí que Educació optàs per enviar la circular requerint als directors i directores que llevassin “banderes o cartells”.

Tanmateix, tot i avalar la potestat que té per actuar als IES la Direcció General, l’Advocacia recorda a Educació un article de la revista del Consell Escolar de l’Estat i també el Decret 33/2011, pel qual s’estableixen les competències de les conselleries de l’Administració de la CAIB. L’article diu que “els límits que l’autonomia comporta no deriven necessàriament i en tots els casos d’aspiracions controladores a ultrança des d’instàncies administratives externes, sinó de la mateixa necessitat que l’escola i l’educació que s’hi ofereixen mantinguin el flux constant amb la societat i l’entorn en el qual s’insereix”.

Sobre les competències de la Direcció General, alerten que el requeriment als centres perquè llevin els llaços ha d’estar justificat i motivat: “ha d’anar avalat per un informe del Departament d’Inspecció Educativa”.

This entry was posted in Notícies. Bookmark the permalink.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *